For at du kan få plads i privat dagpleje, skal du, når du bliver tilbudt kommunal plads sige nej tak og sige du vil have dit barn passet hos privat dagplejer efter fritvalgsordningen.

Hvis du allerede har en kommunal dagplejeplads, skal du opsige pladsen og sige at du ønsker plads hos mig til pladsanvisningen.

 
Vi udfylder sammen et ansøgningsskema som jeg har liggende og vi gennemgår et bilag til kontrakten, der er udformet efter min dagpleje, vi gennemgår papirerne sammen, så der ikke er nogen misforståelser.

Kommunen udbetaler dig tilskuddet ved udgangen af måneden og du overfører tilskuddet og din egen betaling til mig senest d. 1. i måneden.

Sådan gør du:

                 Selvom man er privat dagplejer,holdes der stadig opsyn med mig fra kommunen,både med anmeldte og uanmeldte besøg.

    Depositum

Når i har takket ja til en plads hos Jeevas private pasningsordning

aftale først et kontaktmød. her udfylder vi de nødvendige papirer og jeg vil i den forbindelse opkræve et depositum på kr 2.500,-

depositummet bliver fratrukket jeres første betaling.

dette er for sikre jer som forældre at pladsen ikke går til et andet barnet.Hvis i som forældre springerfra inden barnet er begyndt tilbagebetale depositummet ikke.

Ullykkesforsikring:

I skal selv sørge for at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn.

 

 

Kontaktpersoner ved Viborg Kommune:

Ansøgninger, økonomi, bevillinger. Sabrina Rettig Kjærulffm, Tlf.: 87 87 10 78, mail: srk@viborg.dk

Godkendelse og tilsyn. Michael Grarup Broe Møller, Tlf.: 87 87 10 22,  mail: mimoel@viborg.dk eller Anette Jønsson, Tlf.: 87 87 10 19, mail: ajoen@viborg.dk

Del siden