Ændringer vedrørende telefonnumre meddeles til dagplejeren.

 

Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel.

 

Udmeldelse skal ske inden den 1 . i en måned.

 

Alle meddelelser til kommunen vedr:

 

-opstart

 

 

 

-opsigelse

 

SKAL være skriftlige med forældrenes og dagplejerens underskrift.

 

Dagplejeren har de aktuelle sedler liggende.

 

 Hvis barnet bliver hentet eller afleveret af andre end forældrene, skal jeg have besked. Dette er af hensyn til barnets og jeres sikkerhed.

 

Husk også at det er vigtigt at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig i vores hjem, i haven eller andre steder.

 

 

 

DAGPLEJERE MÅ KUN KØRE MED BØRNENE, NÅR FORÆLDRENE SKRIFTLIGT HAR GIVET TILLADELSE TIL DETTE.

 

ENHVER KØRETUR SKAL HAVE ET PÆDAGOGISK FORMÅL OG DU SOM FORÆLDRE, VIL ALTID VIDE DET I FORVEJEN.

 

DET SAMME GÆLDER FOR FOTOGRAFERING AF BARNET.

 

HER SKAL OGSÅ LAVES EN SKRIFTLIG AFTALE MELLEM DAGPLEJER OG FORÆLDRE.

 

BILLEDER VIL KUN BLIVE BRUGT PÅ MIN HJEMMESIDE OG ER RENT STEMNINGS BILLEDER.

 

 

Del siden